SILESIA IN LOVE 2015

04 lipca 2015

REGULAMIN IMPREZY
REGULAMIN IMPREZY

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA


UWAGA! KUPUJ BILET TYLKO W WYZNACZONYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY!
Posiadacze fałszywych biletów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż nie podlega on zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym wypadku niż wymieniony powyżej. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które są uwidocznione na tablicy na terenie obiektu koncertu/imprezy, do tego co następuje:
 

 1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu.
 2. Odmówić wniesienia na teren koncertu/imprezy oraz użycia w trakcie koncertu /imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu fotograficznego.
 3. Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu/imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
 4. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/ imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
 5. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/ imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób, poza, w zależności od osobistego uznania Organizatora , zwrotem części lub całości sumy na jaka opiewa bilet.
 6. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 7. Odmówić wstępu na teren koncertu/imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdza się posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakichkolwiek innych przedmiotów , które mogą stanowić zagrożenie.
 8. Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadacza biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba.
 9. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywania w strefie dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
 10. Kupujący bilet, przyjmuje do wiadomości ,że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność ( również od nieszczęśliwych wypadków)
 11. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
 12. Wnoszenie alkoholu, żywności i napojów na teren koncertu/imprezy jest zabronione.
 13. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości przedstawione powyżej warunki sprzedaży.

Mounted by: grupaquest.pl